Ochrana osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pověřenec GDPR

Mgr. Zbyněk Neumann, tel: +420 777689489, e-mail: poverenec@rssemily.cz
 
Dům dětí a mládeže Pod Střechou je školské zařízení a má tedy různé zákonné povinnosti ve vztahu k evidenci údajů o účastnících. Zde najdete popis našeho přístupu ke zpracování údajů i související informace.

Rozsah osobních údajů, které potřebujeme

 
Údaje pro přihlášení na kroužek nebo tábor (pobytovou akci, příměstský tábor) potřebujeme pro splnění zákonné povinnosti vést tzv. školní matriku. Tuto povinnost nám ukládá §28 školského zákona (561/2004), kde je i přesně definovaný rozsah údajů, které školní matrika vyžaduje. To platí pro děti, žáky škol (do ukončení střední školy), popřípadě studující VOŠ.
 
Pro ostatní účastníky (dospělé nestudující, popř. studenty VŠ) školní matriku vést nemusíme. Přesto však některé údaje nutně potřebujeme k tomu, abychom vám mohli zajistit odpovídající službu a také pro organizační zabezpečení programů.
 
Pro přihlášení na jednorázové akce (výtvarné dílny apod.) potřebujeme naprosté minimum údajů (zpravidla pouze jméno a telefon, abychom vás mohli kontaktovat v případě organizačních změn. Náš přihlašovací systém sám rozpozná, jaké údaje potřebujeme podle toho kdo a na jakou činnost se přihlašuje.
 
 

K jakým údajům DDM potřebuje váš souhlas

 
Osobní údaje potřebné pro vedení školní matriky nám poskytujete ke splnění zákonné povinnosti. Stejně tak nutné údaje pro zajištění programu, na který se hlásíte, nezbytně potřebujeme (splnění smlouvy). Pro tento typ údajů není nutné získávat souhlas, protože k jejich získávání existuje pevně daný důvod.
 
Rádi bychom při naší práci a její propagaci využívali fotografie či videonahrávky z jednotlivých programů DDM. Při tom se obtížně vyhneme zobrazování jednotlivých účastníků. K tomu potřebujeme váš souhlas. Je vaše svobodná vůle se rozhodnout, zda nám ho poskytnete. Respektujeme samozřejmě vaše právo nám souhlas neudělit a rozumíme důvodům, které vás k tomu mohou vést.
 
Rovněž bychom vám rádi občas poslali mailem informace o dalších programech DDM, které by pro vás mohly být zajímavé. I k tomu potřebujeme váš souhlas. Je vaším právem nám souhlas neudělit a my to budeme respektovat. Zaručujeme vám, že vaše údaje pro tyto účely nesdílíme s nikým jiným.
 
 

Kde najdete informaci o rozsahu údajů, které evidujeme

 
U každé přihlášky je druhá strana, která obsahuje souhrnnou informaci o všech důvodech zpracování údajů, které mají vztah k této přihlášce. Tam naleznete přesný výčet údajů, které potřebujeme a také důvody jejich zpracování. Existují-li k této přihlášce důvody k získání vašeho souhlasu, jsou souhlasy zahrnuty v této části přihlášky a prosíme vás o její podpis. Nastavení vašeho stanoviska k udělení či neudělení souhlasu probíhá při procesu přihlašování buď přímo vaší volbou (online přihlášky) anebo na základě naší otázky (přihlašování osobně v DDM). Proto datum poskytnutí souhlasu je totožné s datem přihlášení.
 
 

Jak náš DDM s osobními údaji nakládá

 
Papírové přihlášky ke kroužkům a táborům jsme povinni archivovat ke splnění zákonných požadavků na vedení školní matriky a kontrolu (archivační lhůta pro školní matriku je 15 let).  V omezené míře jsou osobní údaje evidovány také v tzv. denících kroužků (něco jako třídní kniha ve škole). Všechny tyto dokumenty ukládáme v zabezpečeném prostoru DDM a mají k nim přístup pouze oprávnění pracovníci DDM na základě našich interních pravidel. Na základě zákonných povinností můžeme údaje z těchto dokumentů poskytnout případným kontrolám (Česká školní inspekce, hygienická stanice apod.). Nikomu jinému je nepředáme.
 
Všechna data o přihláškách, platbách i kontaktech DDM Pod Střechou eviduje elektronicky v informačním systému Domeček. To je nástroj, který nám umožňuje efektivní a pružnou práci s veškerými údaji. Používáme ho už přes pět let. Provozovatel Domečku je pro nás zpracovatelem dat a vykonává tuto činnost na základě uzavřené smlouvy. Ta nám zaručuje splnění zákonných povinností ke zpracování osobních údajů. Všechna data v tomto informačním systému jsou uložena na serverech v zabezpečeném datacentru v Praze. Veškerá komunikace v rámci našeho systému probíhá šifrovaně a práce s ním je zabezpečena nástroji uživatelských oprávnění, které umožňují pracovat s daty pouze oprávněným zaměstnancům DDM Pod Střechou.  Zaručujeme vám, že žádná data o vás z našeho informačního systému zásadně nikdy neposkytujeme nikomu dalšímu.
 
 

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů v DDM Pod Střechou

 
Kdokoli má právo požádat o výmaz osobních údajů, které o něm evidujeme. Vezměte v úvahu, že tento výmaz bude ve většině případů pouze částečný, protože některá data jsme povinni archivovat pro splnění našich zákonných povinností.
 
Pokud evidujeme nějaký poskytnutý souhlas ke zpracování vašich údajů, máte právo ho kdykoli odvolat. Rádi vám vyhovíme. V tom případě kontaktujte ředitelku DDM Pod Střechou.


V Rokytnici nad Jizerou dne 10. května 2018
 

Další informace ke stažení:

Jmenování garantů GDPR 01.pdf 

Informace pro občany a obchodní partnery o GDPR.pdf 

Informace pro zaměstnance o GDPR.pdf 


 
     
     

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.