MENU

NOVINKY

01.09.2020 Příspěvek VZP

I v letošním roce můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové kroužky. Pokud jej budete chtít čerpat, kontaktujte nás, abychom vám mohli vystavit fakturu, kterou např. VZP požaduje. Upozorňujeme, že fakturu je možné vystavit v měsíci, kdy byl kroužek placen, ne později.

DDM NA FACEBOOKU

Šablony II. u nás

Dne 1. září 2018  jsme zahájili realizaci projektu Podpora volnočasových aktivit v DDM Pod Střechou ( takzvané šablony).

V rámci tohoto grantu budeme  následujícíh 24 měsíců realizovat následující aktivity:
  • školní asistent - 0,7 úvazku
  • projektový den v DDM
  • projektový den mimo DDM
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • komunitně-osvětová setkávání