Kdo jsme....

Historie

Dům dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou začal fungovat v říjnu roku 1989 pod vedením Blanky Nechanické v prostorách bývalé "doktorovy" vily  v Rokytnici nad Jizerou naproti sportovní hale TJ Spartak.

Od r. 2000 má DDM právní subjektivitu a od r. 2004 do svého názvu přidal přívlastek „POD STŘECHOU“ – podle půdní galerie vybudované svépomocí, ve které se konají výstavy.


Od jara 2009 máme k dispozici i celé přízemí. Vybudovali jsme v něm víceúčelovou místnost pro klub maminek dopoledne a jako klubovnu pro příchozí děti odpoledne (k dispozici je v ní kuchyňka a Pc s připojením na internet). Dále jsme do přízemí přestěhovali kancelář.

Z bývalé kanceláře v patře je ZELENÁ pracovna (výtvarná + PC). Ze ŽLUTÉ  pracovny vznikl sál ( používaný pohybovými kroužky, dramatickým kroužkem  a všemi kroužky, které nechtějí sedět za stoly). ČERVENÁ pracovna zůstala nezměněna (hlavně textilní techniky). V prvním patře najdete ještě kuchyňku.

V podkroví se nachází galerie POD STŘECHOU, která dala našemu domu jméno, v budoucnosti bychom v podkroví rádi vybudovali víceúčelovou místnost, používatelnou jako ateliér a galerie. V současné době pracují v DDM 4 pedagogové  volného času a DDM spolupracuje ve své činnosti s více než 20 externímí pracovníky. V současné době pracuje tým DDM v následujíc
ím složení:

  • Mgr. Markéta Šmídová – ředitelka
  • Lenka Mařasová – pedagog volného času
  • Markéta Petrovická - pedagog volného času
  • Dana Svatá – pedagog volného času