MENU

NOVINKY

01.09.2020 Příspěvek VZP

I v letošním roce můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové kroužky. Pokud jej budete chtít čerpat, kontaktujte nás, abychom vám mohli vystavit fakturu, kterou např. VZP požaduje. Upozorňujeme, že fakturu je možné vystavit v měsíci, kdy byl kroužek placen, ne později.

DDM NA FACEBOOKU

Kdo jsme....

Historie

Dům dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou začal fungovat v říjnu roku 1989 pod vedením Blanky Nechanické v prostorách bývalé "doktorovy" vily  v Rokytnici nad Jizerou naproti sportovní hale TJ Spartak.

Od r. 2000 má DDM právní subjektivitu a od r. 2004 do svého názvu přidal přívlastek „POD STŘECHOU“ – podle půdní galerie vybudované svépomocí, ve které se konají výstavy.


Od jara 2009 máme k dispozici i celé přízemí. Vybudovali jsme v něm víceúčelovou místnost pro klub maminek dopoledne a jako klubovnu pro příchozí děti odpoledne (k dispozici je v ní kuchyňka a Pc s připojením na internet). Dále jsme do přízemí přestěhovali kancelář.

Z bývalé kanceláře v patře je ZELENÁ pracovna (výtvarná + PC). Ze ŽLUTÉ  pracovny vznikl sál ( používaný pohybovými kroužky, dramatickým kroužkem  a všemi kroužky, které nechtějí sedět za stoly). ČERVENÁ pracovna zůstala nezměněna (hlavně textilní techniky). V prvním patře najdete ještě kuchyňku.

V podkroví se nachází galerie POD STŘECHOU, která dala našemu domu jméno, v budoucnosti bychom v podkroví rádi vybudovali víceúčelovou místnost, používatelnou jako ateliér a galerie. V současné době pracují v DDM 4 pedagogové  volného času a DDM spolupracuje ve své činnosti s více než 20 externímí pracovníky. V současné době pracuje tým DDM v následujíc
ím složení:

  • Mgr. Markéta Šmídová – ředitelka
  • Lenka Mařasová – pedagog volného času
  • Markéta Petrovická - pedagog volného času
  • Dana Svatá – pedagog volného času