MENU

NOVINKY

01.09.2017 Příspěvek VZP

I v letošním roce můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové kroužky. Pokud jej budete chtít čerpat, kontaktujte nás, abychom vám mohli vystavit fakturu, kterou např. VZP požaduje. Upozorňujeme, že fakturu je možné vystavit v měsíci, kdy byl kroužek placen, ne později.

DDM NA FACEBOOKU

Příměstské tábory 2018-2020

 Informace o příměstských táborech 2018-2020Příměstské tábory v letech 2018-2020 se  budou konat s podporou  z Operačního programu Zaměstnanost :

Co to znamená pro Vás rodiče?
Díky této podpoře Vám můžeme nabízet příměstské tábory pro děti za nižší cenu:
 • 450 Kč za jeden týden tábora
(nedotovaná cena je 1.450 Kč za jeden týden tábora)

Podmínky pro splnění snížené ceny za příměstský tábor:
 • Vyplnit přihlášku na příměstský tábor na letní prázdniny 2019
 • Doložit potvrzení od obou rodičů (od zaměstnavatele, ČSSZ, ÚP, …) na příslušném formuláři:
  • Osoby zaměstnané                  potvrzení od zaměstnavatele
  • OSVČ                                          potvrzení od ČSSZ
  • Maminky na MD/RD                  potvrzení od zaměstnavatele
  • Uchazeč o zaměstnání            potvrzení od ÚP
  • Student                                       potvrzení od školy
  • Rekvalifikační studium            potvrzení od ÚP
(potvrzení nesmí být starší 2 měsíců k poslednímu dni tábora – pozor u dětí přihlášených na poslední prázdninový týden)

Bez těchto dvou dokumentů (přihláška a potvrzení od zaměstnavatele, ÚP, ČSSZ nebo školy) není možné čerpat slevu na příměstský tábor. Kolonku monitorovací období, prosím, nevyplňujte.


Pokud budete mít dotazy, obraťte se s nimi na mě (Markéta Šmídová, tel.: 776 838 506). 

Přihláška na příměstský tábor 2019 

rodič - potvrzení od zaměstnavatele 

rodič - potvrzení od Úřadu práce 

rodič - potvrzení o rekvalifikaci nebo vzdělávání 

rodič - potvrzení o regoistraci na ČSSZ