MENU

NOVINKY

01.09.2020 Příspěvek VZP

I v letošním roce můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové kroužky. Pokud jej budete chtít čerpat, kontaktujte nás, abychom vám mohli vystavit fakturu, kterou např. VZP požaduje. Upozorňujeme, že fakturu je možné vystavit v měsíci, kdy byl kroužek placen, ne později.

DDM NA FACEBOOKU

Dotazník ze srpna 2020 - vyhodnocení

05.10.2020

Před začátkem školního roku se nám podařilo sestavit, rozeslat a vyhodnotit dotazník pro širokou veřejnost, doufali jsme, že díky němu budeme lépe reagovat na poptávku veřejnosti, co od DDM očekává. Dotazník vyplnilo necelých 90 respondentů, což považujeme v našich podmínkách za poměrně reprezentativní vzorek. Co nás překvapilo: velká část odpovídajících uvedla, že informace čerpá z facebooku (což jsme považovali oproti webu DDM za druhořadé), budeme se snažit zveřejňovat více informací touto formou. Ohromná je poptávka po sportovních kroužcích – tady jsme bohužel limitovaní nabídkou prostoru ve sportovní hale, kde volná místa nejsou; stejně tak je poptávka po hudebních kroužcích – tady bychom dublovali nabídku ZUŠ, nemáme hudební nástroje, ani oprávnění srovnatelně se ZUŠ učit např. hru na piano. V odpovědích se našlo spousta bezva tipů na kroužky – několik jich určitě i zrealizujeme (jeden je již v letošní nabídce).
Naší plusem je dobrá dostupnost DDM, spolupráce se školou – zkrátka situace na malém městě, zároveň je tahle výchozí situace pro DDM i velkým omezením, protože účastníci našich kroužků se rekrutují z cca 200 dětí v městě a nejbližším okolí, což nám neumožňuje nabízet a otevírat více vyprofilované a specializované kroužky (např. programování her, vitráže tiffany…), protože se na ně přihlásí 1-2 děti, všeobecnější kroužky mají větší šanci, že se sejde potřebný počet kroužkujících.
Podrobné vyhodnocení dotazníku