MENU

NOVINKY

01.09.2020 Příspěvek VZP

I v letošním roce můžete čerpat příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové kroužky. Pokud jej budete chtít čerpat, kontaktujte nás, abychom vám mohli vystavit fakturu, kterou např. VZP požaduje. Upozorňujeme, že fakturu je možné vystavit v měsíci, kdy byl kroužek placen, ne později.

DDM NA FACEBOOKU

Dětský klub

V rámci projektu Bezstarostně do práce vám nabízíme kromě příměstských táborů také dětský klub v DDM - jako  prodlouženou dobu družiny.
Vaše dítě bude mít zajištěné hlídání, bude pro něj zajištěn program, který budeme přizpůsobovat zájmům a potřebám jednotlivých účastníků. Dětský klub je hrazen z Operačního Programu Zaměstnanost, abychom mohli příspěvek čerpat, znamená to pro nás i pro vás administrativní zátěž, která je bohužel nezbytná, ale každý z vás ji jistě zvládne. 

 


Klub je otevřen ve všedních dnech, kdy se koná školní vyučování,v provozu je  mezi 16 a 18 hodinou.Do klubu je potřeba dítě přihlásit, vyplnit přihlášku,  následně vám připravíme smlouvu, budeme od vás potřebovat potvrzení o postavení na trhu práce (jako na přímětské tábory).
Bližší informace na tel.: 776 838 506


Děti si  budeme vyzvedávat z družiny v 16 hodin nebo mohou přijít samy (např. pokud budou v klubu čekat po kroužku).

Docházka do klubu může být buď pravidelná (např. středa-čtvrtek) nebo zcela nepravidelná ( do 9 ráno stačí poslat SMS, že dítě do klubu půjde a máme ho vyzvednout z družiny).

Pokud si myslíte, že byste tuto službu NĚKDY využili, informujte se, přihlaste se, počet  míst je omezený.
Pro docházku dítěte do klubu je potřeba:
  • vyplnit přihlášku
  • následně podepsat smlouvu, kterou obdržíte (na 1. pololetí)
  • dodat doklady o postavení rodičů na trhu práce